Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

"A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

Amikor nagy traumák értek akkor találtam rá a pozitív merősítésekre. Korábban is hallottam már róluk, olykor olvastam is róluk, de nem igazán hittem bennük. Amikor azonban olyan dolog történik az emberrel, amitől úgy gondolja, hogy belehal, de legalábbis megáll a világ, akkor a világnézete is megváltozik. Legalábbis velem ez történt. Azóta hiszek Istenben, hiszek az angyalokban, hiszek a gondolat teremtő erejében, hiszek abban, hogy amit adok magamból, azt kapom vissza.

 

Itt most közreadok egy csokor megerősítést, hogy kedvedre válogathass közülük az adott lelkiállapotodnak és az adott szituációknak megfelelően.

 

 

Köszönöm Istenem, hogy bölcsességeddel és szereteteddel segítesz, hogy lássam, megértsem és felmérjem a lehetőségeimet. Kérlek, mutasd meg nekem az egészségem, boldogságom és sorsfeladatom felé vezető utat.

 

 

AZ EGÉSZSÉG AJÁNDÉKA TART ÉLETBEN

Köszönetet mondok a lábamnak és a lábfejemnek.

Köszönetet mondok csodálatos ízérzékelésemért.

Köszönetet mondok csodálatos szaglásomért.

Köszönetet mondok a tapintás kincséért.

Köszönetet mondok a szememért, amely lehetővé teszi, hogy lássam a dolgokat.

Köszönetet mondok a hallásomért.

Köszönetet mondok az agyamért és csodálatos elmémért.

Köszönet nektek sejtek.

Köszönet nektek szervek, hogy tökéletesen működtök.

Köszönetet mondok erős és egészséges szívemért.

 

AZ EGÉSZSÉG AJÁNDÉKA TART ÉLETBEN  KÖSZÖNÖM!! <3

 

Az én istenem dicsőségében ellát majd mindennel, amire szükségem van.

 

A mai nap Isten napja. A harmóniát választom, a sikert, a boldogulást, a bőséget, a biztonságot, és az isteni helyes cselekvést.

 

Az úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt.

 

A végtelen gyermeke vagyok. Az ő gazdagsága szabadon és vég nélkül áramlik hozzám minden elképzelhető módon gazdagít engem. Boldogsággal, békével, gazdagsággal, sikerrel, eredményes munkával. Most előhívom elmém mélységének gazdagságát és igazi gazdagság az eredmény.

 

A szabadság és a lelki béke most már az enyém. Tudom és hiszem, hogy amint kijelentem ezeket az igazságokat bevésődnek a tudatalattimba.

 

Igényt tartok a békességre, a harmóniára, örömre és isteni szeretetre.

 

Tudom bármilyen negatívan gondolkodtam is tegnap, imám ma legyőzi a tegnapot.

 

Az ég istene sikerre viszi ügyünket.

 

Jogom van minden jóhoz, egészséghez, gazdagsághoz, szerethet, igaz kifejeződéshez és bőséges élethez.

Örökké hálás vagyok isten gazdagságáért, amely mindig aktív, mindenütt jelen van és mindig változatlan.

 

Isten a forrás, amely ellát mindazzal, amire szükségem van. Legyen az bár energia, éltető erő, ihletettség, szeretet, békesség, szépség, helyes cselekvés vagy gazdagság.

Tudom, hogy tudatalattim teremtő erőinek semmiség efféle kincsekké válni. Most mentálisan magamévá teszem és meg is tapasztalom az egészséget, helyes cselekvést, és tudatalattim minden gazdagságát. Jó szándék sugárzik belőlem embertársaim felé, akiknek nap, mint nap egyre nagyobb hasznára vagyok. Isten gazdagsága folyamatosan áramlik tapasztalataimba. Mindezek a gondolatok bevésődnek tudatalattimba és most megnyilvánulnak bőség, biztonság és lelki béke formájában.

EZ CSODÁLATOS! KÖSZÖNÖM!

 

Most beírom tudatalattimba isten gazdagságának eszméjét. Isten a forrás, minden szükségletem kielégül az idő és a tér minden pontján. Isten gazdagsága szabadon és végtelenül áramlik tapasztalatomba és én hálát adok az életembe áramló isteni gazdagságért.

 

Isten az én állandó és örök forrásom és a számla kifizetésre kerül isteni rendben.

 

Teremtő erővel bíró szavam az én mély néma meggyőződésem, hogy imám meghallgatásra talál, amikor kimondom a szót gyógyulásért, sikerért és boldogulásért, az élet és erő tudatosságában mondom ki, és tudom, hogy megtörténik, aminek meg kell történnie. Szavamnak hatalma van, hiszen egy a mindenhatóval. A szavak, amelyeket kimondok, mindig pozitívak, mindig teremtő erővel bírnak.

Amikor imádkozom, szavaim csordultig vannak élettel, szeretettel és érzéssel. Ez ad kijelentéseimnek, gondolataimnak, szavaimnak teremtő erőt.

Tudom, minél erősebb hit áll kimondott szavaim mögött, annál nagyobb a hatalmuk. A szavak, amelyeket használok, kialakítanak egyfajta öntőmintát, amely meghatározza, milyen formát öltenek gondolataim. Az isteni értelem cselekszik rajtam keresztül és felfedi előttem, amit tudnom kell. Most megkapom kérdéseimre a választ. Békesség van bennem. Isten maga a békesség.

 

Boldog és szabad vagyok.

 

Hálát adok, amiért isten gazdagsága szabadon áramlik életembe.

 

A tudatalatti a jót előre nem látható módon hozza életünkbe.

 

 

A végtelen értelem ismeri rejtett adottságaimat, képességeimet és feltárja előttem a kifejeződés új módját isteni rendben. Tudatom rögtön átveszi ezt az értesülést én pedig követem az útmutatást, amely határozottan és világosan jelenik meg elmémben.

 

 

 

Isteni helyes cselekvés az enyém. Az isteni rend és törvény irányítja életemet. Az isteni békesség az enyém. Isteni szeretet tölti el a lelkemet. Isteni harmónia uralkodik életemben. Isteni szépség tölti el lelkemet. Isteni sugalmazás vezérli lépteimet. Minden vállalkozásom boldog kimenetelű.

 

 

 

 

 

A siker az enyém. Isten gazdagsága az enyém. A harmónia az enyém. Isten gazdagsága keresztüláramlik rajtam.

 

 

 

Isten maga a forrás. Tudom, mikor aggódom, nem bízom istenben. A pénz, ami most a rendelkezésemre áll, megsokszorozódik. Tudom, hogy a pénzem az isteni végtelen gazdagság szimbóluma. A bennem élő isteni jelenléthez fordulok, és szívem mélyén tudom, felfedi előttem, miként leszek képes tartozásaimat kiegyenlíteni. Adósságaim listáját mennyei atyám kezébe helyezem és hálát adok, amiért minden egyes összeg kifizetésre kerül isteni rendben. Isten gazdagsága szabadon áramlik életemben. LEGYEN VELEM AZ ÉN HITEM SZERINT.

 

 

 

Ellazultam, nyugodt vagyok. Szívemet és elmémet a jó, az igazság és a szépség lelke vezérli. A bennem élő isteni jelenlétre összpontosítom gondolataimat. Ez megnyugtatja elmémet. Tudom, hogy testem nem önmagát mozgatja, hanem gondolataim és érzelmeim hatására cselekszik a harmónián, egészségen és békességen elmélkedem. Ezek a bennem lakozó isteni lényegből származnak.

 

 

 

Tiszta, nyitott meder vagyok. A végtelen isteni élet folyama szabadon, örömtelin áramlik rajtam keresztül. Harmónia, egészség, bőség, békesség, biztonság és helyes cselekvés formájában. Minden munkám elismerésre méltó. Isteni rendben és folyamatosan új kreatív ötletek merülnek fel elmémben. Folyamatosan fejlődöm lelkileg, szellemileg és anyagilag kiváló teljesítményt nyújtok. Amit teszek, áldás az emberiség számára.

 

 

 

Névtelen intelligencia vezérel és irányít minden lépésemnél. Egészségem tökéletes és a harmónia törvénye hatja át a testemet és lelkemet. Szépség, szeretet, békesség és bőség ölel körül. A helyes döntés és az isteni rend elve kormányozza egész életemet. Tudom, hogy fő premisszája az élet örökérvényű igazságain alapul és tudom, érzem és hiszem, hogy tudatalattim a tudatos gondolataim természete szerint választja meg reakcióját. Tudatalattim végtelen intelligenciája minden dolgok tudója és most is felfedi előttem a tökéletes választ. Mélységes meggyőződésem felszabadítja tudatalattim fenségét és dicsőségét. Örvendezem.

 

 

 

Isten tökéletessége fejeződik ki most bennem. A tökéletes egészség eszméje tölti el tudatalattimat. Istennek rólam alkotott képe tökéletes kép. Tudatalattim pedig az isten elméjében rejlő tökéletes képpel tökéletes összhangban alkotja újjá testemet.

 

 

Szeretem magamat, ezért szeretet adok nap, mint nap. Egyre több szeretetet adok és kapok, és ez a készlet kifogyhatatlan. Szeretem magamat, ezért szeretettel viselem gondját testemnek. Szeretem magamat, ezért kényelmes otthont biztosítok magam számára. Szeretem magamat, ezért olyan munkát végzek, amit igazán élvezek. Szeretem magamat, ezért szeretettel teli módon gondolkodom és viselkedem minden emberrel kapcsolatban. Szeretem magamat, ezért megbocsájtok és teljesen elengedem a múltat. Szeretem magamat, ezért a jelenben élek. Minden perc szépségét felismerem és a jövőmet fényesnek, boldognak, biztonságosnak tudom, mivel az univerzum szeretett gyermeke vagyok és a világegyetem szeretettel viseli gondomat, most és mindörökké.

 

Szeretlek. Igazán szeretlek. <3

 

Egy vagyok tudatalattim gazdagságával. Jogom van a gazdagsághoz, sikerhez, boldogsághoz. A pénz szabadon, bőségesen. Végeláthatatlanul áramlik hozzám. Mindig tisztában vagyok saját értékemmel. Bő kézzel mérem képességeimet és bámulatos anyagi áldásban részesülök. CSODÁLATOS!

 

 

 

 

 

 

 

Ma a boldogságot választom. Ma a sikert választom. Ma a helyes cselekvést választom. Ma a szeretetet és a mindenki iránti tiszteletet, jóakaratot választom. Ma a békességet választom. A szeretett életet, érdeklődést választom.

 

 

 

 

 

Isten bőségesen ellát minden jóval. Boldogulásom még legszebb álmaimat is fölülmúlja. Elfogadom az universum bőségét. Bármit képes vagyok megtenni és elérni isteni erő révén, amely erősít engem. Megérdemlem a gazdagságot. Az anyagi világomban bőség, pénzügyi gyarapodás, harmónia és egészség van. Könynedén és örömmel kezelem a pénzt. Élvezem a pénzt. Élvezem az életet. Minden kiadott forintom a világot gazdagítja és megsokszorozódva tér vissza hozzám. Anyagi helyzetem stabil és megingathatatlan. Mindig annyi pénz áll a rendelkezésemre, amivel kényelmesen és boldogan élek, A siker az enyém. A gazdagság az enyém. Köszönöm atyám. Világomban minden rendben van.

 

 

 

 

 

Egyre kitartóbb vagyok. Mindenben sikert aratok. Céltudatos, lelkes vagyok. Előre visznek a kihívások. Szenvedélyes vagyok. Szeretem, amit csinálok, figyelmem összpontosítom és elérem minden célom. Egyre erősebb vagyok. Fejlődöm és megújulok. Kisugárzásom egyre nő. Magam vagyok az erő.

 

 

 

 

 

Befogadom életembe a legnagyobb bőségnek és csodálatos történéseknek azt a lehetőségét, amit a teremtő nekem adományoz. Befogadom magamért és az egész emberiségért. Elegendő időm, energiám, bölcsességem és pénzem van ahhoz, hogy fontos céljaimat elérjem.

 

Minden kiadott forintom a világot gazdagítja és megsokszorozódva tér vissza hozzám. Pénzemet bölcsen használom fel magam és mások javára. Minden esemény és minden életemben felbukkanó személy hozzájárul anyagi és lelki gazdagságomhoz. Gyarapodásomnak újabb és újabb útjai nyílnak meg előttem. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy életemet- a szó teljes értelmében- gazdaggá tegyem. Energikus vagyok és bőséget vonzok életembe, hogy gazdagíthassam magamat és másokat. Remek pénzszerzési ötleteim támadnak. Észreveszem azokat a felbukkanó lehetőségeket, amelyek javítják anyagi helyzetemet.

 

Szívesen lemondok az életemben már fölöslegessé vált dolgokról. Fölkészülök a hasznos új befogadására. Segítek másokon és örömmel teszek szolgálatot mindenkinek. Embertársaim sikereinek szívből örülök. Összhangban állok a világmindenséggel. Gazdagságomat arra használom, hogy jobbá tegyem szűkebb és tágabb környezetem életét.

 

Örömmel szélnek eresztek minden feszültséget, haragot, idegességet, előítéletet és kritikát. Hibáimból tanulok, eredményeimből erőt merítek. Mindenkiben megtalálom a jót. Rokonszenvet váltok ki az emberekből. Gondolataimmal, szavaimmal és tetteimmel pozitív energiát sugárzok.

 

Örömmel fogadom életem minden új napját. Erős és talpraesett vagyok. Nem szenvedek hiányt semmiből. Bőségben élek. Őszinte osztatlan figyelemmel és megértéssel hallgatok másokat. Örömmel tudok szeretetet adni és elfogadni. Életem minden percét értékelem és tisztelettel fordulok a körülöttem élőkhöz. Örömmel nézem fejlődésüket. Saját életem alakulásáért én vagyok a felelős. Türelemmel kivárom, hogy gondolataim, szavaim és tetteim megváltoztatásának hatására a gazdagság beköszöntsön életembe. Napról napra egyre boldogabbá, gazdagabbá és teljesebbé válik életem. Ajándék számomra minden nap, mert egyre jobban, jobban és jobban vagyok.

 

 

 

 

 

Köszöntelek csodás új nap! Elhatároztam, hogy derűsen, örömmel megélem ajándékaid. Jelenlétemet adom minden pillanatodnak. MA egész nap érzem ezt a jelenlétet. Aktívan részt veszek az életem irányításában. Szeretem és élvezem az életet. Tudom, hogy ma is a tiszta szeretet vezet, ezért a félelmeknek nincs helye. Mindent áthat ma a bizalom ragyogása. Hű társammá fogadom a mai napon a szerencsét is. Egész nap kísér engem. Tudom, hogy bármibe belekezdek, az szerencsésen és jól végződik. Bátran és sikeresen tevékenykedem egész nap. Köszönöm! Áldás!

 

 

 

 

 

Tudatalattimat most eltöltöm a siker és a boldogulás gondolatsémáival. Azonosulok a végtelen forrással. Hallgatok a halk kis belső hangra, ami isten hangja. Ez a belső hang segít, irányít, vezérli minden tettemet. Egy vagyok isten bőségével. Tudom és hiszem, hogy van jobb módja annak, ahogyan munkámat végezhetem. A végtelen értelem felfedi előttem az új módszereket.

 

Egyre fejlődöm bölcsességben és megértésben. Munkám isten munkája. Isteni boldogulásban van részem minden területen. A bennem élő isteni bölcsesség felfedi előttem milyen módszerekkel és eszközökkel kormányozhatom ügyeimet a helyes irányba. A hit és a meggyőződés szavai, amelyeket most kimondok, megnyitják előttem a siker és boldogulás felé vezető megfelelő kapukat, utakat. Tudom, a helyes ösvényen haladok, mert az élő isten gyermeke vagyok.

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 28
Tegnapi: 778
Heti: 28
Havi: 12 882
Össz.: 433 786

Látogatottság növelés
Oldal: Pozitív megerősítések
Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább. - © 2008 - 2018 - mindigvantovabb.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: angyali számok - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »